Deutsch Deutsch
Thai Thai
English English Indonesian Indonesian
Português do Brasil Brasilian Portges

Do you have questions?Phone:
+423 235 5029

Email:
intrace@swissint.com

การประกอบ:

รีฟิลล์ใบปัดสวิสอินท์ถูกออกแบบให้ประกอบใช้กับกรอบหน้าต่างรถทุกประเภทได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน!

1. ดึงเส้นยางเก่าออกจากก้านใบปัดด้วยคีม
2. เลื่อนชิ้นส่วนปิดของตัวประกอบสวิสอินท์ผ่านก้านโลหะ
3. สอดรีฟิลล์สวิสอินท์เข้าไป
4. จนกระทั่งส่วนปลายคลิบโลหะประกบเข้าตำแหน่ง.
5. ตัดความยาวส่วนเกินออกด้วยกรรไกร

ดูรายละเอียดการประกอบได้จาก คู่มือการประกอบ หรือ วีดีโอ.

 

วีดีโอ

Click here for more videos.
Quality from Liechtenstein Europe

Scheibenwischergummis für Metallwischer, für Heckwischer und für Aerowisher